کد ملی: 0079967507

نام: محمد

نام خانوادگی: زنگی

نام پدر: نریمان

شناسه صنفی: 0437262222

نام املاک: زنگی

تاریخ صدور پروانه: 1392/07/30

تاریخ انقضاء: 1402/07/30

آدرس: بومهن خ اصلی روبروی اداره راه و ترابری جنب پارکینگ صداقت

فهرست