کد ملی: 0079992994

نام: سید یاسین

نام خانوادگی: فیض آبادی

نام پدر: محمد

شناسه صنفی: 0406097909

نام املاک: جوانمرد

تاریخ صدور پروانه: 1393/11/06

تاریخ انقضاء: 1398/11/05

آدرس: بومهن خ سپاه بعد از 24 متری بسیج نبش کوچه محمدی

فهرست