کد ملی: 0080107540

نام: معصومه

نام خانوادگی: مهدوی زاد

نام پدر: محمدعلی

شناسه صنفی: 0467078340

نام املاک: املاک ماهان

تاریخ صدور پروانه: 1399/03/21

تاریخ انقضاء: 1404/03/21

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه لاله - خیابان شهید چمران - پلاک 38 - طبقه همکف

فهرست