کد ملی: 0080171974

نام: بهزاد

نام خانوادگی: حافظی

نام پدر: بهروز

شناسه صنفی: 0466871775

نام املاک: املاک مسکن حافظی

تاریخ صدور پروانه: 1398/09/09

تاریخ انقضاء: 1403/09/09

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 8 - خیابان فردوسی - خیابان ملک الشعرا بهار - مجتمع تجاری اسپیناس - پلاک 4 - طبقه همکف - واحد 4

فهرست