کد ملی: 0080813534

نام: محمدمهدی

نام خانوادگی: مکرمی

نام پدر: حیدر

شناسه صنفی: 0466997767

نام املاک: مشاور املاک

تاریخ صدور پروانه: 1399/02/01

تاریخ انقضاء: 1404/02/01

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز3 - خیابان معلم - خیابان استاد معین - ساختمان تجاری سپید2 - طبقه همکف - واحد 15

فهرست