کد ملی: 0081334923

نام: سیدمیلاد

نام خانوادگی: نوربخش

نام پدر: اسمعیل

شناسه صنفی: 0382232080

نام املاک: املاک آوا

تاریخ صدور پروانه: 1393/05/30

تاریخ انقضاء: 1398/05/30

آدرس: پردیس فاز1 میدان عدالت تجاری ولیعصر

فهرست