کد ملی: 0081639155

نام: حسن

نام خانوادگی: میرزائی

نام پدر: عنايت اله

شناسه صنفی: 0417322080

نام املاک: فکور

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/14

تاریخ انقضاء: 1404/08/14

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پروین اعتصامی - خیابان حافظ - مجتمع تجاری گلها - طبقه همکف - واحد 8

فهرست