کد ملی: 0082262802

نام: احمد

نام خانوادگی: طهماسبی

نام پدر: ابراهيم

شناسه صنفی: 0404863994

نام املاک: طهماسبی

تاریخ صدور پروانه: 1399/09/03

تاریخ انقضاء: 1404/09/03

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان نوروز - خیابان یاس - مجتمع تجاری کوثر - طبقه همکف - واحد 14

فهرست