کد ملی: 0082563217

نام: هادی

نام خانوادگی: عیدی

نام پدر: محمدعلی

شناسه صنفی: 0466539395

نام املاک: مسکن عیدی

تاریخ صدور پروانه: 1397/09/17

تاریخ انقضاء: 1402/09/17

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - میدان عدالت - بلوار سفیر امید - مجتمع تجاری اداری آسمان - طبقه اول - واحد 27

فهرست