کد ملی: 0084825693

نام: احمد

نام خانوادگی: خرمائی

نام پدر: محمدحسن

شناسه صنفی: 0404288912

نام املاک: خرمایی

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/16

تاریخ انقضاء: 1398/03/16

آدرس: بومهن - بومهن - بلوار امام خمینی (ره) - خیابان شهید چمران - مجتمع تجاری الماس - طبقه همکف - واحد 2

فهرست