کد ملی: 0321617355

نام: مجتبی

نام خانوادگی: خیرالهی

نام پدر: عبدالحسين

شناسه صنفی: 0448256683

نام املاک: مسکن خیرالهی

تاریخ صدور پروانه: 1395/06/16

تاریخ انقضاء: 1400/06/16

آدرس: استان تهران - شهرستان پردیس - بخش بومهن - شهر شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز3 - خیابان دهخدا - خیابان معلم - ساختمان مجتمع تجاری ویونا - طبقه دوم

فهرست