کد ملی: 0322208221

نام: رضا

نام خانوادگی: جعفری افشار

نام پدر: غیبعلی

شناسه صنفی: 0466886375

نام املاک: املاک افشار

تاریخ صدور پروانه: 1398/09/21

تاریخ انقضاء: 1403/09/21

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز2 - میدان امام خمینی (ره) - بلوار خلیج فارس - مجتمع تجاری بهارستان - پلاک 231 - طبقه اول - واحد 73 -

فهرست