کد ملی: 0380728451

نام: حسن

نام خانوادگی: امیری راد

نام پدر: ابراهیم

شناسه صنفی: 0410186655

نام املاک: چمستان

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/24

تاریخ انقضاء: 1399/07/25

آدرس: بومهن جاده آبعلی -3 کیلومتر بعد از جاجرود -نبش کوچه چمستان

فهرست