کد ملی: 0410017256

نام: مسعود

نام خانوادگی: سلمانی

نام پدر: علی اصغر

شناسه صنفی: 0466830151

نام املاک: فراسازان پردیس

تاریخ صدور پروانه: 1398/07/20

تاریخ انقضاء: 1403/07/20

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز2 - میدان امام خمینی (ره) - بلوار خلیج فارس - ساختمان تجاری بهارستان - پلاک 231 - طبقه اول - واحد 110 -

فهرست