کد ملی: 0430161948

نام: الیاس

نام خانوادگی: مشهدی محمدی

نام پدر: ابراهیم

شناسه صنفی: 0466994628

نام املاک: املاک بلوار

تاریخ صدور پروانه: 1399/01/30

تاریخ انقضاء: 1404/01/30

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه شهید حقیری - بلوار امام خمینی (ره) - پلاک 213 - طبقه همکف

فهرست