کد ملی: 0439022487

نام: مجتبی

نام خانوادگی: چراتی

نام پدر: ابوالقاسم

شناسه صنفی: 0466404807

نام املاک: چراتی

تاریخ صدور پروانه: 1397/04/31

تاریخ انقضاء: 1402/04/31

آدرس: شهرجدیدپردیس ، شهرپردیس فاز4 ، کوچه فردوس12 ، میدان فردوس ، مجتمع تجاری فردوس ، طبقه همکف ، واحد 21

فهرست