کد ملی: 0439326915

نام: سیدکمال

نام خانوادگی: حسینی

نام پدر: سیدخلیل

شناسه صنفی: 0192502841

نام املاک: زرین

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/23

تاریخ انقضاء: 1398/08/23

آدرس: بومهن-پردیس-فاز2-میدان امام-خ خلیج فارس-مجتمع گلستان-ط همکف-پ58 58

فهرست