کد ملی: 0439768748

نام: پیمان

نام خانوادگی: پازکی

نام پدر: شعبان

شناسه صنفی: 0467258763

نام املاک: املاک پیمان

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

تاریخ انقضاء: 1404/08/26

آدرس: ناحیه صنعتی خرمدشت - روستای کرشت - خرمدشت - بلوار اصلی خرمدشت - جاده تهران دماوند - پلاک 484 - طبقه همکف

فهرست