کد ملی: 0439780853

نام: حمید

نام خانوادگی: قریبی

نام پدر: کاظم

شناسه صنفی: 0402581213

نام املاک: املاک شهر

تاریخ صدور پروانه: 1393/09/12

تاریخ انقضاء: 1398/09/12

آدرس: بومهن بلوار امام خمینی (ره) نبش بلوار قریبی

فهرست