کد ملی: 0439980372

نام: صادق

نام خانوادگی: سرنی

نام پدر: رسول

شناسه صنفی: 0402527327

نام املاک: تخت جمشید

تاریخ صدور پروانه: 1399/10/07

تاریخ انقضاء: 1404/10/07

آدرس: انبارباروت شمال - روستای کرشت - شهرک بهار طلائیه - کوچه چلچله - خیابان طاهرآباد - پلاک 12 - طبقه همکف

فهرست