کد ملی: 0440166373

نام: مرضیه

نام خانوادگی: فیروزی

نام پدر: رضا

شناسه صنفی: 0467372921

نام املاک: املاک محمد

تاریخ صدور پروانه: 1399/11/05

تاریخ انقضاء: 1404/11/05

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز4 - کوچه فردوس12 - میدان فردوس - مجتمع تجاری فردوس - پلاک 36 - طبقه اول - واحد 29 -

فهرست