کد ملی: 0450581144

نام: فرشاد

نام خانوادگی: طایفه نفر

نام پدر: حسين

شناسه صنفی: 0368167587

نام املاک: املاک امبیر کبیر

تاریخ صدور پروانه: 1398/11/05

تاریخ انقضاء: 1403/11/05

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - مجتمع تجاری ولیعصر - طبقه همکف - واحد 1

فهرست