کد ملی: 0450645622

نام: محسن

نام خانوادگی: کمالی

نام پدر: عبدالحسین

شناسه صنفی: 0466553381

نام املاک: املاک پردیسان

تاریخ صدور پروانه: 1397/10/02

تاریخ انقضاء: 1402/10/02

آدرس: شهرجدیدپردیس - سیاه سنگ - خیابان دانش2 - خیابان اصلی سیاه سنگ - پاساژ الماس - طبقه همکف - واحد 4

فهرست