کد ملی: 0451039173

نام: فاطمه

نام خانوادگی: عبدالهی

نام پدر: عباسعلی

شناسه صنفی: 0467529980

نام املاک: مشاوره املاک عمارت درویش

تاریخ صدور پروانه: 1400/03/03

تاریخ انقضاء: 1405/03/03

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - کوچه طراوت7 - خیابان طراوت - مجتمع تجاری شماره 16 - طبقه همکف - واحد 7

فهرست