کد ملی: 0451921224

نام: سیدعلی

نام خانوادگی: جبلی

نام پدر: سيدتقي

شناسه صنفی: 0404292435

نام املاک: جبلی

تاریخ صدور پروانه: 1399/01/30

تاریخ انقضاء: 1404/01/30

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه نسترن - کوچه دلجو - پلاک 181 - طبقه همکف

فهرست