کد ملی: 0452222915

نام: مریم

نام خانوادگی: متین پور

نام پدر: محمدتقی

شناسه صنفی: 0437416770

نام املاک: املاک علی

تاریخ صدور پروانه: 1387/02/21

تاریخ انقضاء: 1397/02/20

آدرس: پردیس فاز2 خیابان ملاصدرا تجاری کوه نور

فهرست