کد ملی: 0452618975

نام: نازنین

نام خانوادگی: نیک سرشت صومعه سرائی

نام پدر: نقی

شناسه صنفی: 0467353044

نام املاک: نارسیس

تاریخ صدور پروانه: 1399/10/22

تاریخ انقضاء: 1404/10/22

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز2 - میدان امام خمینی (ره) - بلوار خلیج فارس - مجتمع تجاری بهارستان - پلاک 231 - طبقه دوم - واحد 137 -

فهرست