کد ملی: 0452695775

نام: محمد

نام خانوادگی: جورابلوخانی

نام پدر: رضا

شناسه صنفی: 0467317495

نام املاک: املاک عدالت

تاریخ صدور پروانه: 1399/10/04

تاریخ انقضاء: 1404/10/04

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - مجتمع تجاری ولیعصر - طبقه همکف - واحد 4

فهرست