کد ملی: 0452703484

نام: وحید

نام خانوادگی: کربلائی حسین افشار

نام پدر: حسین

شناسه صنفی: 0439148471

نام املاک: پایتخت

تاریخ صدور پروانه: 1387/10/28

تاریخ انقضاء: 1397/10/28

آدرس: پردیس فاز 1 میدان عدالت تجاری ولیعصر

فهرست