کد ملی: 0452985961

نام: رحمت اله

نام خانوادگی: شیخ علیالواسانی

نام پدر: حبيب اله

شناسه صنفی: 0406192870

نام املاک: شیخی

تاریخ صدور پروانه: 1398/12/10

تاریخ انقضاء: 1403/12/10

آدرس: خسروآباد - روستای جاجرود - ندارد - خیابان احسان - جاده اصلی آبعلی - پلاک 3 - طبقه همکف

فهرست