کد ملی: 0453021972

نام: سیده صغرا

نام خانوادگی: موسوی جوردی

نام پدر: سیدعلی اکبر

شناسه صنفی: 0192575040

نام املاک: میلاد

تاریخ صدور پروانه: 1388/06/07

تاریخ انقضاء: 1388/06/07

آدرس: بومهن-خرمدشت-سیاه سنگ-نبش خ 5شرقی-پ94

فهرست