کد ملی: 0453051030

نام: رسول الله

نام خانوادگی: درب هنزی

نام پدر: حسن

شناسه صنفی: 0406199379

نام املاک: درب

تاریخ صدور پروانه: 1390/11/03

تاریخ انقضاء: 1400/11/03

آدرس: بومهن کمرد 20متری صنعت نبش خ صنعتگران

فهرست