کد ملی: 0453059376

نام: امیر

نام خانوادگی: والی

نام پدر: محمد

شناسه صنفی: 0467157176

نام املاک: مشاور ا.ملاک امیر

تاریخ صدور پروانه: 1399/05/28

تاریخ انقضاء: 1404/05/28

آدرس: منطقه صنعتی کمرد - روستای جاجرود - منطقه صنعتی کمرد - خیابان آبشار - خیابان صنعت غربی - پلاک 311 - طبقه همکف

فهرست