کد ملی: 0491394128

نام: کمال

نام خانوادگی: شکاری

نام پدر: رضا

شناسه صنفی: 0403394990

نام املاک: شکاری

تاریخ صدور پروانه: 1399/09/24

تاریخ انقضاء: 1404/09/24

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه شهید حقیری - بلوار امام خمینی (ره) - پلاک 145 - طبقه همکف

فهرست