کد ملی: 0491807910

نام: وحید

نام خانوادگی: کارگرشندی

نام پدر: حمید

شناسه صنفی: 0467428948

نام املاک: املاک حامی

تاریخ صدور پروانه: 1399/12/05

تاریخ انقضاء: 1404/12/05

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - بلوار اندیشه - خیابان مادر - مجتمع تجاری 110 - طبقه همکف - واحد 6

فهرست