کد ملی: 0492154236

نام: عباس

نام خانوادگی: عرفانی کرد

نام پدر: حسین

شناسه صنفی: 0437890148

نام املاک: عرفانی

تاریخ صدور پروانه: 1388/06/14

تاریخ انقضاء: 1398/06/14

آدرس: بومهن جاجرود بعد از پل ضلع شرقی رودخانه مغازه چهارم

فهرست