کد ملی: 0493375767

نام: فاطمه

نام خانوادگی: اسماعیلی

نام پدر: عباس

شناسه صنفی: 0467186280

نام املاک: مشاور املاک آرات

تاریخ صدور پروانه: 1399/06/24

تاریخ انقضاء: 1404/06/24

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - کوچه طراوت7 - خیابان طراوت - مجتمع تجاری شماره 16 - طبقه اول - واحد 15

فهرست