کد ملی: 0493429311

نام: میلاد

نام خانوادگی: محمدی ثمرین

نام پدر: معرفت

شناسه صنفی: 0371816020

نام املاک: طاها

تاریخ صدور پروانه: 1393/02/28

تاریخ انقضاء: 1398/02/28

آدرس: فاز2 میدان امام خمینی تجاری گلستان

فهرست