کد ملی: 0520110439

نام: فرشاد

نام خانوادگی: صابری

نام پدر: احمد

شناسه صنفی: 0374973817

نام املاک: صابری

تاریخ صدور پروانه: 1399/06/22

تاریخ انقضاء: 1404/06/22

آدرس: سعیدآباد - روستای جاجرود - سعید آباد - خیابان سبلان - خیابان گلستان - پلاک 139 - طبقه همکف

فهرست