کد ملی: 0534195156

نام: اسمعيل

نام خانوادگی: اشكاني فر

نام پدر: ميرزااحد

شناسه صنفی: 0467402768

نام املاک: املاک آسمان پردیس

تاریخ صدور پروانه: 1399/11/20

تاریخ انقضاء: 1404/11/20

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - میدان عدالت - بلوار سفیر امید - مجتمع تجاری اداری آسمان - طبقه اول - واحد 16

فهرست