کد ملی: 0558090915

نام: علی

نام خانوادگی: قربانی

نام پدر: یداله

شناسه صنفی: 0467348109

نام املاک: املاک برج

تاریخ صدور پروانه: 1399/10/20

تاریخ انقضاء: 1404/10/20

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - کوچه طراوت7 - خیابان طراوت - مجتمع تجاری شماره 16 - طبقه همکف - واحد 2

فهرست