کد ملی: 0559816715

نام: ایمان

نام خانوادگی: ایرانشاهی

نام پدر: فضل اله

شناسه صنفی: 0466858894

نام املاک: مشاوره املاک پارس

تاریخ صدور پروانه: 1398/08/22

تاریخ انقضاء: 1403/08/22

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - مجتمع تجاری ولیعصر - طبقه اول - واحد 128

فهرست