کد ملی: 0603061672

نام: علی

نام خانوادگی: زارع

نام پدر: مرادعلی

شناسه صنفی: 0450812200

نام املاک: املاک قائم

تاریخ صدور پروانه: 1395/07/18

تاریخ انقضاء: 1400/07/18

آدرس: بومهن ، بومهن ، کوچه یاسین ، کوچه محراب ، طبقه همکف ، واحد 1

فهرست