کد ملی: 0620895985

نام: علی اصغر

نام خانوادگی: باقری

نام پدر: امین الله

شناسه صنفی: 0466847531

نام املاک: املاک دوستان

تاریخ صدور پروانه: 1398/08/11

تاریخ انقضاء: 1403/08/11

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه سوم شرقی - خیابان دوستان - پلاک 63 - طبقه همکف

فهرست