کد ملی: 0620942002

نام: علی

نام خانوادگی: علی

نام پدر: قلی

شناسه صنفی: 0368425456

نام املاک: مشاورین املاک شما

تاریخ صدور پروانه: 1399/10/22

تاریخ انقضاء: 1404/10/22

آدرس: دامداری فرآوردی - روستای کرشت - نرسیده به شهرک بهار طلائیه - خیابان علم و صنعت - شهید حق وردیان - پلاک 24 - طبقه همکف - واحد 24

فهرست