کد ملی: 0621820687

نام: حسن

نام خانوادگی: عونعلی نژاد

نام پدر: محمدابراهيم

شناسه صنفی: 0382937600

نام املاک: املاک برادران علی نژاد

تاریخ صدور پروانه: 1399/10/22

تاریخ انقضاء: 1404/10/22

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز4 - خیابان عرش - کوچه عرش2 - مجتمع تجاری شقایق - پلاک 92 - طبقه منفی 1 - واحد 7

فهرست