کد ملی: 0639317006

نام: زهرا

نام خانوادگی: خوش حسن

نام پدر: محمدتقي

شناسه صنفی: 0467043975

نام املاک: املاک نشیبی

تاریخ صدور پروانه: 1399/02/28

تاریخ انقضاء: 1404/02/28

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه بهار نهم - کوچه 16 متری صنوبر - پلاک 150 - طبقه همکف

فهرست