کد ملی: 0703513311

نام: محمد

نام خانوادگی: موسی زاده فهندری

نام پدر: اسمعیل

شناسه صنفی: 0467229867

نام املاک: مشاور املاک تابان

تاریخ صدور پروانه: 1399/07/28

تاریخ انقضاء: 1404/07/28

آدرس: بومهن - بومهن - خیابان علامه طباطبائی (سپاه) - کوچه بی نام - طبقه همکف - واحد 604

فهرست