کد ملی: 0780864859

نام: مهلا

نام خانوادگی: خطیبی پور

نام پدر: حسن

شناسه صنفی: 0467266505

نام املاک: املاک بیحق

تاریخ صدور پروانه: 1399/09/02

تاریخ انقضاء: 1404/09/02

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه گلها - خیابان شهید مسعود زاهدی - پلاک 79 - طبقه همکف

فهرست