کد ملی: 0791259943

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: داش خانه

نام پدر: عباسعلي

شناسه صنفی: 0368291136

نام املاک: مشاور املاک بهروز

تاریخ صدور پروانه: 1398/04/03

تاریخ انقضاء: 1403/04/03

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه گل سرخ - خیابان شهدای بومهن (طلائی) - پلاک 183.001 - طبقه همکف

فهرست